Reference - Rekonstrukce památek

Záchrana a regenerace kamenného mostu hradu Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:Rekonstrukce kamenného mostu – očištění zdiva, vyklínování uvolněných kamenů, vysekání a úprava spár kamenného zdiva, spárování kamenného zdiva, reprofilace říms parapetních zídek, doplnění zdiva kamenem, kamenné chrliče, žlaby, kladení dlažby z kostek, izolace proti vlhkosti, živičné krytiny, nový vodovod
Místo:Ledeč nad Sázavou
více fotografií (7)

Zámek Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:Statické zajištění kleneb teras, očištění zdiva a provedení nových omítek; bourací práce; izolace proti vodě; nové podlahy teras z ručně vyrobené dlažby; repase konstrukce zimní zahrady a vzduchového kanálu; zasklení zimní zahrady historickým sklem; osazení vzduchového kanálu novými litinovými mřížemi; natěračské práce; klempířské práce z mědi; kamenické práce – kamenné obruby terasy; repase původního litinového zábradlí a litinových odlitků
Místo:Státní zámek Náměšť nad Oslavou
více fotografií (6)

Zámek Náměšť nad Oslavou, odvodnění Vlašského dvora

Prováděné práce:Zemní a výkopové práce; statické zajištění konstrukcí - kleneb, ohradní zdi a základů; příprava podkladu pod kamennou dlažbu; provedení těsnící jílové vrstvy; pokládka kamenné dlažby; nová dešťová kanalizace a vodovod; klempířské práce – nové žlaby a svody, napojení svodů na kanalizaci; pokladačské práce na zhlaví zdiva; obnova původního otvoru v hradbě – bourací práce, zednické práce, osazení nové ocelové mříže
Místo:Náměšť nad Oslavou
více fotografií (5)

Obnova filiálního kostela sv. Jakuba Většího v Černíně

Prováděné práce:Kompletní obnova kostela - tesařské a pokrývačské práce na lodi a věži kostela, oprava fasády, drenážní systém kolem objektu; klempířské, zámečnické, truhlářské práce; odvedení dešťových vod od objektu, vnitřní a venkovní elektroinstalace, výmalba kostela; výkopové, zemní práce, terénní a sadové úpravy, oprava hromosvodu vč. revize
Místo:Černín u Jevišovic, okr. Znojmo
více fotografií (4)

Generální obnova kostela sv. Václava v Branišově

Prováděné práce:Demontáž plechové a šindelové krytiny, položení nové pálené krytiny, výměna tesařských prvnků krovu, venkovní a vnitřní odvhlčení objektu, částečná demontáž a zpětná montáž vnitřní dlažby, oprava vnitřních omítek, klempířské práce, natěračeské práce, truhlářské práce, výmalba prosotr kostela
Místo:Branišov, část obce Ústí
více fotografií (2)

Oprava drobných sakrálních staveb, Římov

Prováděné práce:Celková oprava křížů: odvedení vlhkosti od základové části, zednické práce, kamenické práce - očištění, dotmelení kamene, obnova nápisů, zlacení sošek, zakonzervování, repase litinového kříže včetně sošek, terénní a sadové úpravy
Místo:Římov
více fotografií (5)

Oprava fasády farního kostela sv. Víta v Pavlově u Stonařova

Prováděné práce:Obnova fasády (celkové přeštukování a nátěr fasády), nátěr věže, repase výplní otvorů a restaurování historických prvků fasády (2 ks slunečních hodin, historický nápis na věži), restaurování kamenných prvků fasády (kamenná ostění, portály dveří, kamenné schodiště), revize dešťové kanalizace, klempířské práce, nové vedení hromosvodu
Místo:Pavlov u Stonařova
více fotografií (5)

Obnova budovy fary na Modletíně

Prováděné práce:Celková oprava fary - kompletní výměna krovu, tesařské práce, pokrývačské práce, výstavba podkroví objektu, SDK konstrukce, zedenické práce, vnitřní instalace (VZT, elektro, ZTI - vodovod a vnitřní kanalizace, topení a regulace), oprava fasády objektu, truhlářské práce, odvlhčení objektu, zemní a výkopové práce
Místo:Modletín
více fotografií (3)

Oprava farního kostela sv. Jiljí v Našiměřicích

Prováděné práce:Statické zajištění kostela v presbytáři, obnova dřevěných konstrukcí ve věži (nové dřevěné podesty, nová dřevěná schodiště, konstrukce zvonové stolice), výstavba předsíně, vnitřní odvlhčení celého kostela, provedení nových vnitřních a venkovních omítek včetně nátěru, restaurování kamenných ostění, repase truhlářských prvků, výmalba celého kostela, nové vedení hromosvodu
Místo:Našiměřice
více fotografií (8)

Stavební úpravy Malovaný dům Třebíč

Prováděné práce:Bourací práce, zemní práce, injektáž zdiva, izolace zdiva, drenáž, sanační a štukové omítky, zpevněné plochy, vnitřní kanalizace, konstrukce zámečnické, konstrukce truhlářské, zařizovací předměty, sanační omítky vnitřní, stavební práce, montáže vzduchotechnických zařízení
Místo:Třebíč
více fotografií (4)

Obnova farního kostela sv. Petra a Pavla v Horním Újezdě

Prováděné práce:Obnova a statické zajištění stropní konstrukce (povalový strop, obnova a rekonstrukce vnějších a vnitřních povrchových úprav, odvlhčení obvodového zdiva pomocí drenáží, tesařské a pokrývačské práce na věži, repase truhlářských výrobků (okna, dveře, zábradlí), výroba a osazení nových ciferníku hodin věže, terénní úpravy
Místo:Horní Újezd
více fotografií (4)

Obnova kaple Nanebevzetí Panny Marie v Markvarticích

Prováděné práce:Venkovní odvlhčení celého objektu, nová dešťová kanalizace, nová střešní krytina kaple, klempířské práce, obnova fasády (celkové přeštukování a nátěr fasády), nátěr věže, osazení pozlacených křížů, tesařské práce na krovu, statické sepnutí presbytáře kaple, truhlářské a zámečnické práce, vnitřní výmalba objektu, venkovní úpravy terénu
Místo:Markvartice, okr. Jihlava
více fotografií (4)

Obnova střešní konstrukce kostela sv. Kunhuty ve Vedrovicích

Prováděné práce:Nová dřevěná vazba provedena dle vazby původní, obnova a částečné přeložení střešní krytiny včetně nového laťování, ochrana krovu, doplnění a výměna cihelné dlažby v půdním prostoru, klempířské práce, nové vedení hromosvodu
Místo:Vedrovice
více fotografií (6)

Generální oprava farního kostela sv. Jiljí v Heralticích

Prováděné práce:Oprava vnějších omítek (vč. nátěru celé fasády) a vnitřních omítek kostela, repase a výměna výplně otvorů, očištění a doplnění vitrážových oken, tesařské práce ve věži a v půdních prostorách lodí, klempířské práce, nátěr plechové střechy lodi a věže, provedení vnější drenáže kolem kostela, terénní a sadové úpravy
Místo:Heraltice
více fotografií (3)

Obnova výplní otvorů a oprava interiéru kostela sv. Prokopa v Dobřínsku

Prováděné práce:Repase a částečná výměna výplně otvorů, oprava vnitřních omítek, nová elektroinstalace kostela, klempířské a zámečnické práce, restaurátorské práce na gotických oknech v presbytáři včetně doplnění nových vitráží, výmalba celého kostela
Místo:Dobřínsko
více fotografií (3)

Generální oprava farního kostela sv. Prokopa v Domamili

Prováděné práce:Obnova vnějších omítek kostela, restaurování kamenných prvků, obnova střešní krytiny včetně laťování; obnova, očištění a ochrana krovu; tesařské práce ve věži a v půdních prostorách lodi, repase a výměna výplně otvorů, klempířské práce, nátěr plechové střechy věže, nové vedení hromosvodu, obnova ciferníku věžních hodin, provedení vnější drenáže kolem kostela, zpevněné plochy z kamene, terénní a sadové úpravy
Místo:Domamil
více fotografií (3)

Rekonstrukce farního kostela a hřbitovní zdi v Radkovicích u Hrotovic

Prováděné práce:Kostel - oprava vnějších omítek (vč. nátěru celé fasády) a vnitřních omítek kostela, provedení vnější drenáže kolem kostela, oprava podlah v sakristii, repase a výměna výplně otvorů, nové zábradlí u varhan, tesařské práce ve věži, klempířské práce. Hřbitovní zeď - provedení vnějších drenáží kolem celého obvodu zdi, provedení nových omítek včetně nového zhlaví zdiva, repase vstupní a boční brány, nový misijní kříž, provedení zpevněných ploch, terénní a sadové úpravy
Místo:Radkovice u Hrotovic
více fotografií (3)

Oprava střechy farní budovy v Dlouhé Brtnici

Prováděné práce:Obnova střešní krytiny včetně laťování; obnova, očištění a ochrana krovu; doplnění a výměna cihelné dlažby v půdním prostoru, výměny klempířských prvků, obnova komínů, nové vedení hromosvodu, odvedení dešťových vod od objektu, nové schodiště do objektu, terénní a sadové úpravy
Místo:Dlouhá Brtnice
více fotografií (3)

Obnova fasády fary ve Vladislavi

Prováděné práce:Kompletní provedení obnovy fasády fary - zednické a štukatérské práce, natěračské a klempířské práce
Místo:Vladislav
více fotografií (3)

Restaurátorské práce na soše sv. Floriána v Heralticích

Prováděné práce:Restaurování sochy sv. Floriána
Místo:Heraltice
více fotografií (3)

Generální oprava filiálního kostela sv.Jakuba st., Naloučany

Prováděné práce:Kompletní oprava částí kostela: střechy, fasády, výplní otvorů, klempířských prvků
Místo:Naloučany
více fotografií (4)

Oprava kapličky sv. Floriána, Dolní Vilémovice

Prováděné práce:Oprava fasády, repase výplní otvorů, drenáž kolem objektu
Místo:Dolní Vilémovice
více fotografií (3)

Restaurování hlavního kříže na hřbitově, Dobřínsko - etapa I. a etapa II.

Prováděné práce:Restaurátorské a kamenické práce; restaurování originálu horní části kříže, vč. osazení do prostor kostela sv. Prokopa v Dobřínsku; výroba a osazení kopie horní části kříže na hřbitov; restaurátorské práce na spodní části kříže (podstavec kříže)
Místo:Dobřínsko
více fotografií (4)

Oprava Černého křížku v Římově

Prováděné práce:Celková oprava kříže: odvedení vlhkosti od základové části, výstavba nového soklu kříže, repase litinového kříže včetně sošek
Místo:Římov
více fotografií (2)

 

REFERENČNÍ STAVBY
DLE KRAJŮ
 

volejte
568 422 946

TOMIreko, s.r.o.
Karlovo nám. 48/37
674 01 Třebíč
kraj Vysočina