Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic

Prováděné práce:

Vytyčení inženýrských sítí, odstranění podkladů, frézování povrchu, hloubení nezapažených jam, obsyp potrubí, montáž potrubí,

Místo:

Radkovice u Hrotovic

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9