Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic

Prováděné práce:

Vytyčení inženýrských sítí, odstranění podkladů, frézování povrchu, hloubení nezapažených jam, obsyp potrubí, montáž potrubí,

Místo:

Radkovice u Hrotovic

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina