Inženýrské sítě – RD, Jihlava

Prováděné práce:

Dešťová a splašková kanalizace, voda, plyn, vlastní zpevněné plochy, silnice, chodníky, parkovací stání, zlepšení únosnosti podloží

Místo:

Jihlava

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9