Rekonstrukce administrativního a výrobního objektu pro snížení energetické náročnosti – AJAX Pilníky, Polenská 252, Jihlava

Prováděné práce:

Výrobní hala – demontáž stávajících okenních a dveřních výplní, demontáž dílčích částí rozvodů elektro, zazdění části stávajících okenních otvorů, zateplení fasády objektu a stropní konstrukce, nové zastřešení pomocí dřevěných příhradových vazníků.

Objekt kogenerace – Vybourání stávajících příčkových konstrukcí, demontáž výplní otvorů a demontáž podlahové krytiny, vybourání nového otvoru v obvodní stěně pro umístění vstupních dveří, vylití nové betonové podlahy.

Místo:

Jihlava

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9