Čistička kanalizačních vod, Popůvky

Prováděné práce:

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav a sanace části pozemku

Místo:

Popůvky

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9