Renovace a sanace fasád

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Nabízíme komplexní služby:

  • odborné posouzení stávajícího stavu domu
  • návrh efektivní opravy domu včetně technického řešení
  • technické a ekonomické zhodnocení přístavby lodžií či balkonů
  • posouzení stavu zateplených domů a návrh případné sanace
  • zajištění projektové dokumentace, průkazů energetické náročnosti domu
  • zajištění všech potřebných vyjádření včetně stavebního povolení
  • zajištění variant financování celé realizace
  • zajištění možností dotací
  • vlastní realizace stavby