Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Právě realizujeme

Přístavba železobetonových lodžií a sanace BD ul. Cyrila Boudy, Třebíč

Prováděné práce:

Odstranění stávající ŽB balkonové konstrukce a jejich nahrazení za nové ŽB lodžie, přistavení 2ks nových lodžií v 1.NP, stržení části fasádního souvrství v rámci sanace fasády, odstranění řas, mechů a lišejnvíce...íků, montáž nového nástřešního a podokapního žlabu vč. dešťového svodu, terénní úpravy, bourací práce, nový okapový chodník, vzduchotechnika, překlad otopných těles, zámečnické konstrukce, dodávka a montáž sušáků na prádlo, demontáž oken a jejich nahrazení balkonovou sestavou, montáž podlah, přeložení elektroinstalací,

Místo:

Třebíč

Úspory energií – Nemocnice Třebíč stravovací provoz a administrativní budova

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště minerální vatou, nová sedlová dvouplášťová střecha vč. opravy nosné konstrukce střechy, klempířské konstrukce, nové výplně otvorů, částečně prosklená fasáda izolačním bezpečnostnívíce...m sklem s hliníkovými rámy, nátěry kovových konstrukcí antikorozní barvou, odstranění zastřešení hlavního vstupu administrativní budovy, demontáž balkonu – nahrazen pultovou stříškou

Místo:

Třebíč

Revitalizace bytového domu, ul. Rerychova, Brno

Prováděné práce:

Zateplení průčelí fasád, zateplení střechy a stropů sklepů, výměna vstupních otvorů a sklepních oken, fotovoltaika, rekonstrukce nákladních výtahů, odstranění stávajícího poškozeného okapového chodníku, novévíce... základové pasy, klempířské prvky

Místo:

Brno

Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic

Prováděné práce:

Vytyčení inženýrských sítí, odstranění podkladů, frézování povrchu, hloubení nezapažených jam, obsyp potrubí, montáž potrubí,

více...

Místo:

Radkovice u Hrotovic

Mapa našich staveb