Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Právě realizujeme

Snížení energetické náročnosti, ul. Dobrovského, Brno

Prováděné práce:

Výměna 17ti sekčních vrat a oken, kompletní výměna hliníkových a plastových výplní otvorů, kompletní rekonstrukce střešního pláště, výměna balkonových zábradlí a dalších zámečnických konstrukcí, zateplení kovíce...ntaktním systémem ETICS s probarvenou silikonovou omítkou, soklová část bude provedena z kamínkové mozaiky, včetně dekoračních prvků fasády, odstranění stávající krytiny a dřevěných vaznic, doplnění celoplošného bednění, likvidace materiálu s obsahem azbestu, instalace sněhových zachytávačů, instalace nového hromosvodu, rekonstrukce vstupního schodiště

Místo:

Brno

Přístavba železobetonových lodžií, sanace fasády, ul. Obránců Míru 441-442, Třebíč

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů a montáž železobetonových lodžií, sanace fasády, kompletní výměna oken, zateplení stropů

více...

Místo:

Třebíč

Rekonstrukce administrativního a výrobního objektu pro snížení energetické náročnosti – AJAX Pilníky, Polenská 252, Jihlava

Prováděné práce:

Výrobní hala – demontáž stávajících okenních a dveřních výplní, demontáž dílčích částí rozvodů elektro, zazdění části stávajících okenních otvorů, zateplení fasády objektu a stropní konstrukce, nové zavíce...střešení pomocí dřevěných příhradových vazníků.

Objekt kogenerace – Vybourání stávajících příčkových konstrukcí, demontáž výplní otvorů a demontáž podlahové krytiny, vybourání nového otvoru v obvodní stěně pro umístění vstupních dveří, vylití nové betonové podlahy.

Místo:

Jihlava

Revitalizace BD Jožky Jabůrkové 2-4, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády a střechy, přístavba železobetonových lodžií, vyplnění otvorů, elektroinstalace

více...

Místo:

Brno

Revitalizace BD Píškova 8, 10, 12, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády, střechy a stropu suterénu, přístavba železobetonových lodžií, bourací práce

více...

Místo:

Brno

Snížení energetické náročnosti, domov pro seniory, Rožďalovice

Prováděné práce:

Demontáž všech klempířských výrobků na fasádě a střechách, demontáž části stávající krytiny z plechových šablon na střeše historické části, odstranění stávající dvouplášťové střechy, vytvoření nové jednoplášvíce...ťové střechy, zateplení vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerálních vláken

Místo:

Rožďalovice

Realizace úspor energie, budova školy 9. května 496/5, Moravská Třebová

Prováděné práce:

Zateplení obvodového pláště, doplnění hydroizolace na svislé stěny podzemní části, osekání a nahrazení vnitřních nesoudržných omítek

více...

Místo:

Moravská Třebová

Zateplení bytového domu, ul. Švabinského, Kyjov

Prováděné práce:

Zateplení fasády, přístavba železobetonových lodžií, vnitřní izolace

více...

Místo:

Kyjov

Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD – Želetava – Bítovánky

Prováděné práce:

Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, výstavba místní komunikace, parkovacích stání, chodníků, dešťové kanalizace se vsakovacím zařízením, veřejného osvětlení a STL plynovodu.

více...

Místo:

Želetava - Bítovánky

Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic

Prováděné práce:

Vytyčení inženýrských sítí, odstranění podkladů, frézování povrchu, hloubení nezapažených jam, obsyp potrubí, montáž potrubí,

více...

Místo:

Radkovice u Hrotovic

Mapa našich staveb