Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Právě realizujeme

Stavební úpravy BD Jindřicha Hořejšího, Znojmo

Prováděné práce:

Zateplení a přístavba lodžií

více...

Místo:

Znojmo

Čistička kanalizačních vod, Popůvky

Prováděné práce:

Předmětem stavby je provedení stavebních úprav a sanace části pozemku

více...

Místo:

Popůvky

Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, Louny

Prováděné práce:

Součástí stavby je zateplení fasády, nová vstupní rampa, nové vstupní dveře, úprava povrchů a podlah exteriérů, úprava balkonů, nový okapový chodník.

více...

Místo:

Louny

Zateplení ubytovny, Fakultní nemocnice Bulovka

Prováděné práce:

Zateplení obvodových stěn, střechy a výměna stávajících otvorových prvků

více...

Místo:

Brno

Revitalizace BD Bezděkov, Velké Meziříčí

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů, sanace fasády, osazení nových lodžií, zateplení soklu a oprava okapového chodníku.

více...

Místo:

Velké Meziříčí

BD Bratří Čapků, Moravský Krumlov

Prováděné práce:

Zateplení střechy, fasády, stropů v přízemí a garážích, oprava balkonů a výměna zábradlí

více...

Místo:

Moravský Krumlov

Revitalizace bytového domu Lavického, Třebíč

Prováděné práce:

Součástí díla je zateplení fasády včetně stavebních prací, stavební úpravy střešního pláště a zateplení podkroví, zateplení stropu vstupní haly a garáží, nový okapový chodník

více...

Místo:

Třebíč

Dopravní a technická infrastruktura v areálu RMR Development, Třebíč

Prováděné práce:

Součástí díla je vodovod a kanalizace v areálu RMR Development Třebíč.

více...

Místo:

Třebíč

Zateplení obecního úřadu, Jasenice

Prováděné práce:

Předmětem díla je zateplení a výměna výplní otvorů stávajícího objektu obecního úřadu v Jasenici.

více...

Místo:

Jasenice

Kanalizace, Příložany

Prováděné práce:

Vytyčení inženýrských sítí, splašková kanalizace – gravitační, výtlaková, čerpací stanice, přípojka ;bourání a zpětné zapravení povrchů, zpevnění povrchu u čerpací šachty, přípojka elektriky a vodovoduvíce... k čerpací šachtě.

Místo:

Příložany

Mapa našich staveb