Energetické úspory v bytovém domě Nemocnice, ul. Strážovská, Kyjov

Prováděné práce:

Zateplení fasád vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem (ETICS), vybourání stávajících zavěšených balkónů, osazení nových železobetonových prefabrikovaných lodžií na místo odstraněných zavěšených balkónů, bourací a demontážní práce (odstranění klemp. prvků a větracích mřížek, demontáž informačních tabulí a tabulí s číslem popisným a orientačním, demontáž osvětlovacích těles atd.), oprava dílců a sanace obvodového pláště, zateplení podhledů a čel ŽB desek lodžií a nad vstupy do objektů, provedení nových podlah stávajících lodžií, osazení nových vnějších parapetů a klempířských prvků, osazení nových svodů hromosvodné soustavy, vybourání stávajících otvorových výplní vč. zárubní a prahů, montáž nových vnějších výplní otvorů z plastových a hliníkových profilů,

Místo:

Kyjov

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9