Generální oprava farního kostela sv. Jiljí, Heraltice

Prováděné práce:

Oprava vnějších omítek (vč. nátěru celé fasády) a vnitřních omítek kostela, repase a výměna výplně otvorů, očištění a doplnění vitrážových oken, tesařské práce ve věži a v půdních prostorách lodi, klempířské práce, nátěr plechové střechy lodi a věže, provedení vnější drenáže kolem kostela, terénní a sadové úpravy

Místo:

Heraltice

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9