Generální oprava farního kostela sv. Prokopa, Domamil

Prováděné práce:

Obnova vnějších omítek (vč. nátěru celé fasády) kostela, restaurování kamenných prvků, obnova střešní krytiny včetně laťování; obnova, očištění a ochrana krovu; tesařské práce ve věži a v půdních prostorách lodi, repase a výměna výplně otvorů, klempířské práce, nátěr plechové střechy věže, nové vedení hromosvodu, obnova ciferníku věžních hodin, provedení vnější drenáže kolem kostela, zpevněné plochy z kamene, terénní a sadové úpravy

Místo:

Domamil

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9