Instalace ocelových balkonů, stavební úpravy bytového domu, ul. Družstevní, Třebíč

Prováděné práce:

Demolice stávajících balkonů, výstavba nových závěsných  ocelových balkonů, zateplení fasády objektu, výměna výplní otvorů, přeložka hromosvodu, klempířské práce, natěračské a obkladačské práce, výkopové terénní a sadové úpravy.

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9