Instalace ocelových balkonů, stavební úpravy bytového domu, ul. Pražská 1711/47, Znojmo

Prováděné práce:

Realizace stavebních úprav na čelní i zadní fasádě stávajícího objektu bytového domu, opravy stávajících železobetonových balkonů a realizace nových zavěšených balkonů, včetně osazení nových výplní otvorů, výměna části střešní krytiny, nový nátěr soklu a fasád

Místo:

Znojmo

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9