Instalace ocelových balkonů, revitalizace bytového domu, ul. Petra Bezruče, Kladno

Prováděné práce:

Vybourání balkonů a jejich nahrazení novými závěsnými balkony, zateplení obvodových stěn, zateplení podlahy půdy, výměna střešní krytiny, nové klempířské prvky, oprava bleskosvodné soustavy

Místo:

Petra Bezruče 3002 - 3003, Kladno

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina