Instalace ocelových balkonů, modernizace bytového domu, ul. Pražská, Znojmo

Prováděné práce:

Demolice stávajících balkonů vč. likvidace, výstavba ocelových zavěšených balkonů, rekonstrukce bytového domu, nová fasáda, výměna výplní otvorů, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, úprava ÚT, tesařské konstrukce, obkladačské práce, nátěry

Místo:

Pražská 45, Znojmo

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9