Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD – Želetava – Bítovánky

Prováděné práce:

Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, výstavba místní komunikace, parkovacích stání, chodníků, dešťové kanalizace se vsakovacím zařízením, veřejného osvětlení a STL plynovodu.

Místo:

Želetava - Bítovánky

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina