Lesní cesty, Lipová

Prováděné práce:

Odstranění všech travin, stromů a náletové dřeviny v místech odvodňovacích objektů (trubních propustků, hospodářských přejezdů, včetně čel a jímek, příkopů, bezprostřední blízkosti komunikace, atd.), odvodnění lesní cesty příčným a podélným sklonem vozovky, příkopy, trubními propustky, opravení či obnovení odvodňovacích objektů, vyrovnání pláně v rozsahu snižující potřebné vyrovnání kolejí a výtluků

Místo:

Lipová

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9