Rekonstrukce a nástavba Domu barev, ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Nástavba prodejny, rekonstrukce stávající prodejny. Bourací práce, zakládání, vyzdívky, strop Spiroll, schodiště, střešní plášť vč. zateplení – finální vrstva PVC, výplně otvorů, omítky, SDK konstrukce, tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, truhlářské konstrukce, zámečnické konstrukce, zateplení objektu KZS ETICS WEBER A, ZTI, ÚT, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), podlahy, okapový chodník, terénní úpravy.

Místo:

Kubišova 1372/6

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9