Obnova střechy včetně krovu, komínů a klempířských prvků, Police

Prováděné práce:

Oprava šindelové střechy – demontáž stávající střešní krytiny, oprava poškozeného krovu, přezdění říms a uložení krovu, lešení, nové laťování a záklop, oplechování střechy u vstupu a pokrytí střech na nádvoří z bobrovky, přesuny suti.

Oprava ohradní zdi – otlučení nesoudržných omítek, očištění zdiva a zbytků omítek, oprava omítek, oprava cihelné korony zdiva, nátěr omítek, příprava pro elektrorozvody, repase kovaných bran

Místo:

Police

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9