Přístavba lodžií k BD a sanace fasády, ul. Okružní, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Montáž železobetonových lodžií, odstranění stávajícího a montáž nového zateplení, bourací práce, hydroizolace, konstrukce klempířské, konstrukce zámečnické, dodávka a montáž zábradlí (ocelové žárově zinkované) s výplní z bezpečnostního skla , dodávka a montáž ocelových sušáků na prádlo, montáž keramických podlah, dodávka a montáž balkonových sestav, malba, očištění fasád tlakovou vodou, oprava nesoudržných částí fasády, nanesení odstraňovače řas, mechů a lišejníků na fasádu, nový nátěr fasády

Místo:

Okružní 2017, 2018, 2019, Žďár nad Sázavou

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9