Přístavba ŽB lodžií a zateplení fasády bytového domu, ul. Drobného 1300, 1301, Nové Město na Moravě

Prováděné práce:

Demontáž starých a montáž nových železobetonových lodžií vč. ocelového zábradlí s výplní z bezpečnostního skla, vnější zateplovací systém KZS ETICS, výměna vstupních dveří, demontáž vybraných výplní otvorů a montáž nových výplní otvorů které budou provedeny jako plastové s izolačním trojsklem, oplechování parapetů okenních otvorů a stávajících stříšek nad hlavními vstupy do objektu, oplechování lodžií,

Místo:

Nové Město na Moravě

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9