Přístavba železobetonových lodžií a sanace BD ul. Cyrila Boudy, Třebíč

Prováděné práce:

Odstranění stávající ŽB balkonové konstrukce a jejich nahrazení za nové ŽB lodžie, přistavení 2ks nových lodžií v 1.NP, stržení části fasádního souvrství v rámci sanace fasády, odstranění řas, mechů a lišejníků, montáž nového nástřešního a podokapního žlabu vč. dešťového svodu, terénní úpravy, bourací práce, nový okapový chodník, vzduchotechnika, překlad otopných těles, zámečnické konstrukce, dodávka a montáž sušáků na prádlo, demontáž oken a jejich nahrazení balkonovou sestavou, montáž podlah, přeložení elektroinstalací,

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9