Přístavba železobetonových lodžií a sanace fasády BD Poštovní, Velké Meziříčí

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů, montáž nových železobetonových lodžií, doteplení fasády, sanace fasády

Místo:

Velké Meziříčí

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9