Přístavba železobetonových lodžií a sanace fasády, Obránců Míru 480, Třebíč

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů, přístavba železobetonových lodžií, sanace fasády

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9