Přístavba železobetonových lodžií a sanace fasády, Poštovní 14, Velké Meziříčí

Prováděné práce:

Odstranění stávající ŽB balkonové konstrukce, demontáž stávajících ocelových zábradlí balkonu, stávající stříšky nad vstupem, sušáků, okapového chodníku, očistění a sanace, montáž předsazených ŽB lodžií, montáž nových kruhových odvětrávacích mřížek na severovýchodní a jihozápadní straně objektu, montáž mrazuvzdorné dlažby, zhotovení okapového chodníku, zateplení fasády 1.NP

Místo:

Velké Meziříčí

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9