Přístavba železobetonových lodžií, sanace fasády, ul. Obránců Míru 441-442, Třebíč

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů a montáž železobetonových lodžií, sanace fasády, kompletní výměna oken, zateplení stropů

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9