Rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje, ul. Purkyňovo nám., Třebíč

Prováděné práce:

Rekonstrukce stávajícího energocentra, demontáž původních technologií, demolice stávajících rozvoden, zemní práce, hydroizolace a zateplení spodní stavby, nové střešní pláště, vč. zateplení, výplně otvorů, sanace a ošetření betonových konstrukcí, malby

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9