Restaurování arkád a arkýře na hlavním nádvoří a celková obnova fasád vč. vstupního křídla zámku, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Restaurování kamenných prvků arkád a fasád na hlavním nádvoří a arkýře a ostatních prvků na vstupním křídle zámku, kompletní oprava a restaurování včetně  finální povrchové úpravy jednotlivých ploch omítek na vnitřním nádvoří včetně věže a na vstupním křídle, repase  veškerých truhlářských prvků, výměna zasklení, na arkádách doplnění barevného zasklení, oprava a částečná výměna klempířských prvků, potažení vybraných ploch PB plechem, oprava svítidel na nádvoří, výměna vypínačů na nádvoří, úklid

Místo:

Náměšť nad Oslavou

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9