Revitalizace BD a přístavba železobetonových lodžií, Jožky Jabůrkové 2-4, Brno

Prováděné práce:

Zateplení fasády a střechy, přístavba železobetonových lodžií, vyplnění otvorů, elektroinstalace

Místo:

Brno

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9