Revitalizace bytového domu Lavického, Třebíč

Prováděné práce:

Součástí díla je zateplení objektu včetně stavebních prací, výměna výplní otvorů,  stavební úpravy střešního pláště a zateplení podkroví, nový okapový chodník

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9