Revitalizace bytového domu, ul. Husova 540 – 543, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zateplení vnější obálky objektu včetně zateplení stropní konstrukce suterénu, výměna stávajících okenních výplní otvorů včetně sklepních a střešních oken, vybourání luxferových výplní v prostoru schodiště a nahrazení okenními výplněmi
s bezpečnostním zasklením, sanace, zateplení a nové oplechování železobetonových stříšek nad vstupem, výměna balkónů za nové železobetonové zavěšené, sanace stávajících lodžií včetně nového souvrství podlah a nového hliníkového zábradlí se skleněnou výplní z bezpečnostního skla, zateplení střešní konstrukce včetně výměny střešní krytiny a provedení nového střešního souvrství, provedení nových povrchových úprav ve schodišťových prostorech – nová nášlapná vrstva podlah z keramické protiskluzové dlažby, provedení nových omítek a výmalby, výměna stávajícího stoupacího potrubí vodovodu a kanalizace, včetně instalace nových vodoměrů studené vody pro každý byt, instalace nových domovních telefonů a zvonkového tabla s elektronickým domovním vrátným, provedení nových elektroinstalací ve veřejných prostorech včetně nového osvětlení veřejných prostor

Místo:

Náměšť nad Oslavou

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9