Revitalizace bytového domu ul. Májová, Ostrov

Prováděné práce:

Zateplení fasády bytového domu, okapový chodník, bourací práce, zámečnické a klempířské konstrukce, demontáž staré a pokládka nové keramické dlažby, tesařské konstrukce, osazení nových obrubníků

Místo:

Májová 815-817

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9