Sanace fasády BD ul. Dukovanská, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným doteplením štítu, pokládka dlažby, dodávka a montáž betonového schodiště ke vstupním dveřím domu, demontáž stávajícího a montáž nového zábradlí

Místo:

Dukovanská 834,Třebíč

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina