Rokytka – oprava koryta řeky, Domamil

Prováděné práce:

Oprava a celková stabilizace koryta toku, pročištění koryta, opevnění břehů kamennou rovnaninou, nové zhlaví opěrných zdí se žárově zinkovaným zábradlím, odstranění sedimentu z toku

Místo:

Domamil

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9