Sanace bytového domu ul. Bartuškova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným doteplením fasády a novým nátěrem, zámečnické a klempířské konstrukce, demontáž původních výplní otvorů a montáž nových balkonových sestav, montáž ocelového zábradlí zinkované s výplní z bezpečnostního skla

Místo:

Bartuškova 708, 709, Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9