Sanace bytového domu ul. Okružní, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným novým nátěrem.

Místo:

Okružní 901-2 Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9