Sanace fasády a přístavba ŽB lodžií, ul. Jiráskova 724-726, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zateplení fasády domu dle ETICS, odstranění stávajících nevyhovujících balkonů a nahrazení novými železobetonovými lodžiemi, demontáž dlažby a zábradlí a jejich výměna za nové, demontáž a následná nová montáž hromosvodu vč. revize, demontáž starých a montáž nových parapetů

Místo:

Náměšť nad Oslavou

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9