Sanace fasády a přístavba železobetonových lodžií, ul. Kubišova 1168, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, demontáž původních balkonů, montáž nových železobetonových lodžií, zateplení soklu, doplnění jedné lodžie
– výřez panelu + osazení jedné balkonové sestavy, úprava střešního pláště

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9