Snížení energetické náročnosti a instalace ocelových balkonů, BD, ul. Veletržní 9,11, Brno

Prováděné práce:

Zateplení budovy, demontáž stávajících a montáž nových ocelových balkonů, výměna oken

Místo:

Brno

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9