Snížení energetické náročnosti Střediska volného času ul. Barborka, Ledeč nad Sázavou

Prováděné práce:

Zateplení obvodových stěn KZS WEBER therm elastik mineral (1100 m2) s finální úpravou tenkovrstvou omítkou Weber pas silikon, zateplení stropu nevytápěných prostor. 1.PP KZS s izolantem z min. desek PV tl. 100 mm s nátěrem bílou barvou, zateplení soklu obvodových stěn KZS s finální povrchovou úpravou soklovou omítkou, výměna oken za plastová, výměna dveří za plastové a hliníkové, zateplení střešního pláště a zhotovení povlakové krytiny střešní fólií, klempířské konstrukce, zámečnické prvky, okapový chodník, hromosvod.

Místo:

Barborka 790, Ledeč nad Sázavou

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9