Snížení energetické náročnosti, ul. Dobrovského, Brno

Prováděné práce:

Výměna 17 sekčních vrat a oken, kompletní výměna hliníkových a plastových výplní otvorů, kompletní rekonstrukce střešního pláště, výměna balkonových zábradlí a dalších zámečnických konstrukcí, zateplení kontaktním systémem ETICS s probarvenou silikonovou omítkou, soklová část bude provedena z kamínkové mozaiky, včetně dekoračních prvků fasády, odstranění stávající krytiny a dřevěných vaznic, doplnění celoplošného bednění, likvidace materiálu s obsahem azbestu, instalace sněhových zachytávačů, instalace nového hromosvodu, rekonstrukce vstupního schodiště

Místo:

Brno

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9