Sportovní centrum ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Zemní práce, svislé a kompletní konstrukce, montáž lezecké stěny, komunikace pro pěší, úpravy povrchů vnější, zdravotechnika a vytápění, konstrukce tesařské a klempířské, montáž podlah a kladení dlažby, malby, obklady, elektromontáže,

Místo:

Kubišova 1231/53, Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9