Rekonstrukce průmyslového objektu ul. Žďárského, Třebíč

Prováděné práce:

Rekonstrukce průmyslové haly – demontáž a likvidace původní technologie, bourání původních konstrukcí (zdi, příčky, podlahy), zazdívání otvorů, vyzdívka nových zdí a příček, příprava otvorů pro nové stavební výplně, výměna výplní otvorů, oprava vnějších omítek a provedení zateplení objektu, oprava střešní konstrukce a pláště, dodávka a montáž vodovodu, kanalizace instalace plynu, vytápění a VZT pro výrobní prostory a administrativní část budovy, dodávka a montáž elektroinstalace a el. zařízení pro výrobní technologii a provoz budovy, včetně nového uzemnění, výměna a úpravy klempířských a zámečnických prvků, úpravy vnitřních povrchů (opravy podlah, omítky, stěrky, obklady,dlažby, nátěry, malby), rekonstrukce kancelářských prostor.

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9