Výměna balkonů včetně revitalizace BD Jarní, Jihlava

Prováděné práce:

Výměna stávajících balkonů za nové železobetonové lodžie, včetně revitalizace objektu a přidružených stavebních úprav

Místo:

Jihlava

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9