Odvodnění Vlašského dvora zámku, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zemní a výkopové práce; statické zajištění konstrukcí – kleneb, ohradní zdi a základů; příprava podkladu pod kamennou dlažbu; provedení těsnící jílové vrstvy; pokládka kamenné dlažby; nová dešťová kanalizace a vodovod; klempířské práce – nové žlaby a svody, napojení svodů na kanalizaci; pokladačské práce na zhlaví zdiva; obnova původního otvoru v hradbě – bourací práce, zednické práce, osazení nové ocelové mříže

Místo:

Náměšť nad Oslavou

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9