Revitalizace a zateplení haly M3 ICOM

Prováděné práce:

Zateplení fasády systémem Weber, bourání starých výplní otvorů a montáž nových, bourání konstrukcí, nové svislé konstrukce, úprava povrchů vnější, klempířské konstrukce, okapový chodník

Místo:

Třebíč

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9