Zateplení obecního úřadu, Jasenice

Prováděné práce:

Předmětem díla je zateplení a výměna výplní otvorů stávajícího objektu obecního úřadu v Jasenici.

Místo:

Jasenice

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9