Zateplení přístavby ZŠ Na Sadech, Třeboň

Prováděné práce:

Zateplení budovy, odstranění stávající dvouplášťové střechy, nová jednoplášťová střecha

Místo:

Třeboň

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9