Zateplení ubytovny, Fakultní nemocnice Bulovka

Prováděné práce:

Zateplení obvodových stěn, střechy a výměna stávajících otvorových prvků

Místo:

Brno

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9