Renovace a sanace fasád

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

  • Proč na fasádách rostou řasy, plísně a další mikroorganismy?

Vlhkost na fasádě nahrává růstu a šíření plísní, řas i mechů. V noci dochází k ochlazení vnější vrstvy zateplovacího systému a díky ochlazení se vytvoří rosa, která na severní straně pomalu schne, někdy nevyschne ani během dne a proces se opakuje. Severní strana zůstává během roku vlhká, čímž vzniká ideální mikroklima pro plísně a řasy. Tomuto typu poškození nahrává i přítomnost velkých vzrostlých stromů v blízkosti fasády, špatně navržený zateplovací systém, neodborně provedené detaily na fasádě či špatná kvalita fasádních omítek.

  • Proč je dobré sanovat fasádu?

Nejen kvůli samotnému vzhledu, ale především ze zdravotních důvodů. Dýchání řas a plísní je jeden z častých spouštěčů astmatu a způsobuje i bolesti hlavy – migrény. Dalším důvodem je také nefunkční ochrana zateplovacího systému (fasádní omítka je poškozena plísní a řasou, je rozpraskaná a degraduje).

 

Kontaktujte nás

Jméno:

Příjmení:

Firma:

E-mail:

Telefon:

Místo stavby:

Popis zakázky:

Nahrát soubor