Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Renovace a sanace fasád

Sanace fasády bytového domu a přístavba železobetonových lodžií ul. Poštovní, Velké Meziříčí

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů, dodávka a montáž nových železobetonových lodžií, dodávka a montáž zábradlí, klempířské práce, dodávka a montáž mrazuvzdorné dlažby, vyspravení poruch fasády, demontáž stávajícíhvíce...o vstupního schodiště vč. zábradlí, dodávka a osazení nových schodišťových konstrukcí a ocelového zábradlí, montáž mrazuvzdorné dlažby, terénní úpravy vč. nového okapového chodníku

Místo:

Poštovní 1833/18, Velké Meziříčí

Sanace bytového domu a přístavba lodžií ul. Kyjevská, ND, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, montáž železobetonových lodžií, bourací práce, montáž zateplení vnějších stěn, konstrukce klempířské, zámečnické a truhlářské, montáž keramických podlah vč. izolace,

více...

Místo:

Kyjevská 571-576, Třebíč

Sanace domu a přístavba železobetonových lodžií, ul. Dukelská, Mělník

Prováděné práce:

Sanace fasády, přístavba 18ks nových železobetonových lodžií, část stávajících okenních otvorů nahrazena balkonovou sestavou, klempířské práce, zámečnické práce,

více...

Místo:

Mělník

Sanace bytového domu a přístavba lodžií ul. Jaroslava Haška, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, zateplení severní fasády a doteplení štítu KZS ETICS, výměna balkonů za železobetonové lodžie, klempířské a zámečnické práce, natěračské práce, demontáž stávajících oken vč. likvidace, montáž více...balkonové sestavy, elektromontáže, přeložení hromosvodu, úpravy příjezdové cesty a chodníku ze zámkové dlažby,

Místo:

Jaroslava Haška 674, Třebíč

Sanace fasády a přístavba železobetonových lodžií ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády KZS ETICS, demontáž stávajících balkonů + dodávka a montáž nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlvíce...í s výplní z bezpečnostního bronzového skla, demontáž stávajících oken, montáž nových balkonových sestav, výmalba, nátěry, elektroinstalace, klempířské práce, zámečnické práce

Místo:

Kubišova 1169, Třebíč

Sanace fasády BD ul. Dukovanská, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným doteplením štítu, pokládka dlažby, dodávka a montáž betonového schodiště ke vstupním dveřím domu, demontáž více...stávajícího a montáž nového zábradlí

Místo:

Dukovanská 834,Třebíč

Sanace fasády a stavební úpravy bytového domu, ul. Okružní, Třebíč

Prováděné práce:

Okapový chodník, hydroizolace, montáž oplechování lodžií, pokládka dlažby, sanace a fasádní nátěr lodžií, dodávka a montáž ležaté kanalizace – odvodnění chodníku,

více...

Místo:

Okružní 904, Třebíč

Sanace fasády bytového domu ul. Družstevní, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace bytového domu vč. výměny výplní otvorů. Demontáž původního zateplení vč. likvidace, vyrovnání původního zdiva, zpevnění zdiva, nové zateplení KZS ETICS STO A (1750 m2), výměna výplní otvorůvíce... vč. zednického zapravení, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, malby, elektromontáže

Místo:

Družstevní 1187, Třebíč

Sanace a renovace bytového domu ul. Hálkova, Jihlava

Prováděné práce:

Oprava poruch fasády s následným zateplením fasády a novým nátěrem, klempířské a truhlářské konstrukce, renovace dřevěné vstupní stěny do objektu, elektroinstalace, izolace proti vodě, antikorozní nátěr klemvíce...pířských konstrukcí, ochranný nátěr kamenných prvků,

Místo:

Hálkova 2917/42

Sanace BD a přístavba železobetonových lodžií, ul. Cyrila Boudy, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, odstranění řas, mechů a lišejníků, odstranění stávající ŽB balkonové konstrukce a jejich nahrazení za nové ŽB lodžie, přistavení 2ks nových lodžií v 1.NP, montáž nového nástřešního a podokapnívíce...ho žlabu vč. dešťového svodu, terénní úpravy, bourací práce, nový okapový chodník, vzduchotechnika, překlad otopných těles, zámečnické konstrukce, dodávka a montáž sušáků na prádlo, demontáž oken a jejich nahrazení balkonovou sestavou, montáž podlah, přeložení elektroinstalací,

Místo:

Třebíč

Mapa našich staveb