Reference

TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

Renovace a sanace fasád

Sanace fasády a přístavba železobetonových lodžií, Poštovní 14, Velké Meziříčí

Prováděné práce:

Očištění a sanace fasády, odstranění stávající ŽB balkonové konstrukce, demontáž stávajících ocelových zábradlí balkonu, stávající stříšky nad vstupem, sušáků, okapového chodníku, montáž předsazených ŽB lodžvíce...ií, montáž nových kruhových odvětrávacích mřížek na severovýchodní a jihozápadní straně objektu, montáž mrazuvzdorné dlažby, zhotovení okapového chodníku, zateplení fasády 1.NP

Místo:

Velké Meziříčí

Sanace fasády a přístavba železobetonových lodžií, ul. Obránců Míru 441-442, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, demontáž stávajících balkonů a montáž železobetonových lodžií, kompletní výměna oken, zateplení stropů

více...

Místo:

Třebíč

Sanace fasády a přístavba lodžií, ul. Lesní, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Odstranění 36 ks stávajících balkonů, vybourání stávajících oken a části parapetů u doplňovaných lodžií, vyřezání drážek pro osazení nových lodžií, osazení celkem 38 ks nových prefabrikovaných lodžií, očištěvíce...ní fasády tlakovou vodou, vyspravení prasklin a dalších poškození, aplikace vodou ředitelného dezinfekčního roztoku k ošetření ploch napadených řasami a plísněmi, aplikace fasádního nátěru, u jihozápadní fasády (v místě osazení nových prefabrikovaných lodžií) bude provedeno nové omítkové souvrství na stávajícícm ETICS

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Sanace fasády a přístavba ŽB lodžií, ul. Jiráskova 724-726, Náměšť nad Oslavou

Prováděné práce:

Zateplení fasády domu dle ETICS, odstranění stávajících nevyhovujících balkonů a nahrazení novými železobetonovými lodžiemi, demontáž dlažby a zábradlí a jejich výměna za nové, demontáž a následná nová montávíce...ž hromosvodu vč. revize, demontáž starých a montáž nových parapetů

Místo:

Náměšť nad Oslavou

Sanace fasády bytového domu a přístavba železobetonových lodžií ul. Poštovní, Velké Meziříčí

Prováděné práce:

Demontáž stávajících balkonů, dodávka a montáž nových železobetonových lodžií, dodávka a montáž zábradlí, klempířské práce, dodávka a montáž mrazuvzdorné dlažby, vyspravení poruch fasády, demontáž stávajícíhvíce...o vstupního schodiště vč. zábradlí, dodávka a osazení nových schodišťových konstrukcí a ocelového zábradlí, montáž mrazuvzdorné dlažby, terénní úpravy vč. nového okapového chodníku

Místo:

Poštovní 1833/18, Velké Meziříčí

Sanace bytového domu a přístavba lodžií ul. Kyjevská, ND, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, montáž železobetonových lodžií, bourací práce, montáž zateplení vnějších stěn, konstrukce klempířské, zámečnické a truhlářské, montáž keramických podlah vč. izolace,

více...

Místo:

Kyjevská 571-576, Třebíč

Sanace domu a přístavba železobetonových lodžií, ul. Dukelská, Mělník

Prováděné práce:

Sanace fasády, přístavba 18ks nových železobetonových lodžií, část stávajících okenních otvorů nahrazena balkonovou sestavou, klempířské práce, zámečnické práce,

více...

Místo:

Mělník

Sanace bytového domu a přístavba lodžií ul. Jaroslava Haška, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, zateplení severní fasády a doteplení štítu KZS ETICS, výměna balkonů za železobetonové lodžie, klempířské a zámečnické práce, natěračské práce, demontáž stávajících oken vč. likvidace, montáž více...balkonové sestavy, elektromontáže, přeložení hromosvodu, úpravy příjezdové cesty a chodníku ze zámkové dlažby,

Místo:

Jaroslava Haška 674, Třebíč

Sanace fasády a přístavba železobetonových lodžií ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády KZS ETICS, demontáž stávajících balkonů + dodávka a montáž nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlvíce...í s výplní z bezpečnostního bronzového skla, demontáž stávajících oken, montáž nových balkonových sestav, výmalba, nátěry, elektroinstalace, klempířské práce, zámečnické práce

Místo:

Kubišova 1169, Třebíč

Sanace fasády BD ul. Dukovanská, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným doteplením štítu, pokládka dlažby, dodávka a montáž betonového schodiště ke vstupním dveřím domu, demontáž více...stávajícího a montáž nového zábradlí

Místo:

Dukovanská 834,Třebíč

Mapa našich staveb