Reference

TOMIreko, s.r.o., Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč, kraj Vysočina

Renovace a sanace fasád

Sanace bytového domu a přístavba lodžií ul. Kyjevská, ND, Třebíč

Prováděné práce:

Montáž železobetonových lodžií, bourací práce, montáž zateplení vnějších stěn, konstrukce klempířské, zámečnické a truhlářské, montáž keramických podlah vč. izolace,

více...

Místo:

Kyjevská 571-576, Třebíč

Sanace bytového domu a přístavba lodžií ul. Jaroslava Haška, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, zateplení severní fasády a doteplení štítu KZS ETICS, výměna balkonů za železobetonové lodžie, klempířské a zámečnické práce, natěračské práce, demontáž stávajících oken vč. likvidace, montáž více...balkonové sestavy, elektromontáže, přeložení hromosvodu, úpravy příjezdové cesty a chodníku ze zámkové dlažby,

Místo:

Jaroslava Haška 674, Třebíč

Sanace fasády a přístavba železobetonových lodžií ul. Kubišova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění a následné doteplení fasády KZS ETICS, demontáž stávajících balkonů + dodávka a montáž nových železobetonových lodžií vč. ocelových zinkovaných zábradlvíce...í s výplní z bezpečnostního bronzového skla, demontáž stávajících oken, montáž nových balkonových sestav, výmalba, nátěry, elektroinstalace, klempířské práce, zámečnické práce

Místo:

Kubišova 1169, Třebíč

Sanace fasády BD ul. Dukovanská, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným doteplením štítu, pokládka dlažby, dodávka a montáž betonového schodiště ke vstupním dveřím domu, demontáž více...stávajícího a montáž nového zábradlí

Místo:

Dukovanská 834,Třebíč

Sanace fasády bytového domu ul. Družstevní, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace bytového domu vč. výměny výplní otvorů. Demontáž původního zateplení vč. likvidace, vyrovnání původního zdiva, zpevnění zdiva, nové zateplení KZS ETICS STO A (1750 m2), výměna výplní otvorůvíce... vč. zednického zapravení, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce, malby, elektromontáže

Místo:

Družstevní 1187, Třebíč

Sanace a renovace bytového domu ul. Hálkova, Jihlava

Prováděné práce:

Oprava poruch fasády s následným zateplením fasády a novým nátěrem, klempířské a truhlářské konstrukce, renovace dřevěné vstupní stěny do objektu, elektroinstalace, izolace proti vodě, antikorozní nátěr klemvíce...pířských konstrukcí, ochranný nátěr kamenných prvků,

Místo:

Hálkova 2917/42

Sanace fasády bytového domu ul. Demlova, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády, montáž železobetonových lodžií, hydroizolace, konstrukce klempířské a zámečnické, montáž sušáků na prádlo, montáž podlah z dlaždic, bourací práce, konstrukce truhlářské, montáž plastových okenvíce..., elektromontáže, demontáž původního zábradlí,

Místo:

Demlova 974-975, Třebíč

Sanace bytového domu ul. Okružní, Třebíč

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády a následným novým nátěrem.

více...

Místo:

Okružní 901-2 Třebíč

Sanace fasády bytového domu ul. Sad Míru, Zruč nad Sázavou

Prováděné práce:

Sanace fasády bytového domu formou odstranění biologického znečištění, opravou drobných poruch fasády; demontáž původního zateplení vč. likvidace, přeložení stříšky nad vstupem,  aplikace Antigraffiti nátěruvíce....

Investorem zakázky byla IP POLNÁ.

Místo:

Sad Míru 787, Zruč nad Sázavou

Sanace fasády a přístavba lodžií k BD, ul. Okružní, Žďár nad Sázavou

Prováděné práce:

Sanace fasády formou odstranění biologického znečištění, očištění fasád tlakovou vodou, oprava nesoudržných částí fasády, nanesení odstraňovače řas, mechů a lišejníků na fasádu, nový nátěr fasády, montáž želvíce...ezobetonových lodžií, odstranění stávajícího a montáž nového zateplení, bourací práce, hydroizolace, konstrukce klempířské, konstrukce zámečnické, dodávka a montáž zábradlí (ocelové žárově zinkované) s výplní z bezpečnostního skla , dodávka a montáž ocelových sušáků na prádlo, montáž keramických podlah, dodávka a montáž balkonových sestav, malba,

Místo:

Okružní 2017, 2018, 2019, Žďár nad Sázavou

Mapa našich staveb